Malerier:
Jens Thordal,
Arne Tipsmark,
Ketty Steffensen.
Møbler:
Hans Sandgren